9/6/22

Δείτε τους 1.154 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε ο Κολλιόπουλος Κ. με αύξοντα αριθμό 815.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!