25/4/22

Δείτε τους 422 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Παπαδάκης Σ. με αύξοντα αριθμό 369.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!