23/5/22

Δείτε τους 707 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε ο Mardas P. με αύξοντα αριθμό 211.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!