28/10/21

Δείτε τους 999 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Choleva P. με αύξοντα αριθμό 65.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!