13/7/22

Δείτε τους 361 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η PEITSOGLOU A. με αύξοντα αριθμό 123.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!