2/6/22

Δείτε τους 632 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε ο Minasidis T. με αύξοντα αριθμό 202.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!