27/1/22

Δείτε τους 1.472 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Basmpanou N. με αύξοντα αριθμό 75.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!