10/3/22

Δείτε τους 432 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Simota E. με αύξοντα αριθμό 208.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!