23/6/22

Δείτε τους 1.713 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε ο Tournas N. με αύξοντα αριθμό 879.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!