20/6/22

Δείτε τους 1.804 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Μελίκογλου Κ. με αύξοντα αριθμό 1400. Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!