7/10/21

Δείτε τους 2.961 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Papadopoulou I. με αύξοντα αριθμό 903.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!