4/10/21

Δείτε τους 962 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Ψυλλάκη Κ. με αύξοντα αριθμό 961.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!