23/12/21

Δείτε τους 1276 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Πατσιούρα Σ. με αύξοντα αριθμό 1108.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!