14/7/22

Δείτε τους 2.402 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Οικονομου Χ. με αύξοντα αριθμό 1.994.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!