4/7/22

Δείτε τους 1.268 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η hereti M. με αύξοντα αριθμό 197.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!