21/3/22 Τρίωρα

Δείτε τους 778 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Χαριτάκη Ρ. με αύξοντα αριθμό 764.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!