14/10/21

Δείτε τους 481 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Kapetanaki S. με αύξοντα αριθμό 78.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!