22/3/22 Τρίωρα

Δείτε τους 829 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Δάλα Α. με αύξοντα αριθμό 553.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!