6/7/22

Δείτε τους 771 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε ο Vlamis T. με αύξοντα αριθμό 459.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!