6/1/22

Δείτε τους 3160 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Παντελάκη Φ. με αύξοντα αριθμό 2655.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!