5/5/22

Δείτε τους 662 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Οικονομου Ο. με αύξοντα αριθμό 570.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!