28/2/22

Δείτε τους 477 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Poulharidou M. με αύξοντα αριθμό 190.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!