22/11/21

Δείτε τους 1621 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Bednarski T. με αύξοντα αριθμό 68.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!