27/12/21

Δείτε τους 1305 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Roussou M. με αύξοντα αριθμό 549.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!