13/9/21

Δείτε τους 1.118 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η ΤΡΥΦΩΝΑ Α. με αύξοντα αριθμό 1.069  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!