30/12/21

Δείτε τους 971 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε ο Kyratzis B. με αύξοντα αριθμό 239.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!