2/11/21

Δείτε τους 2206 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε ο Γιαννόπουλος Α. με αύξοντα αριθμό 1408.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!