27/9/21

Δείτε τους 991 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Proiskou D. με αύξοντα αριθμό 368.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!