17/3/22

Δείτε τους 1.485 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Τινα Ε. με αύξοντα αριθμό 1.414.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!