25/4/22

Δείτε τους 1.410 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Μουσά Χ. με αύξοντα αριθμό 1.116.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!