7/2/22

Δείτε τους 1.498 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Tamaresi – Pastra V. με αύξοντα αριθμό 717.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!