28/3/22

Δείτε τους 1.032 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Koutsouridi N. με αύξοντα αριθμό 235. Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!