13/12/21

Δείτε τους 4068 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Lee E. με αύξοντα αριθμό 1032.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!