14/4/22

Δείτε τους 1.045 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Γαλάνη Α. με αύξοντα αριθμό 656.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!