28/7/22

Δείτε τους 1.555 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Bali E. με αύξοντα αριθμό 63.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!