14/3/22

Δείτε τους 1.220 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Polychronaki A. με αύξοντα αριθμό 588  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!