11/11/21

Δείτε τους 1610 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η PAPADOPOULOU G. με αύξοντα αριθμό 625.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!