20/9/21

Δείτε τους 1.091 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Toubakari M. με αύξοντα αριθμό 433.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!