13/6/22

Δείτε τους 1.656 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Δαλδαβάνη Δ. με αύξοντα αριθμό 994  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!