18/7/22

Δείτε τους 1.218 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε ο Kotrotsios G. με αύξοντα αριθμό 185.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!