15/11/21

Δείτε τους 644 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Ντούζα Κ. με αύξοντα αριθμό 499.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!