16/12/21

Δείτε τους 906 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε ο Adamos G. με αύξοντα αριθμό 4.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!