21/3/22

Δείτε τους 953 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε ο Αλεξανδρίδης Γ. με αύξοντα αριθμό 612.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!