24/3/22

Δείτε τους 1.089 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε ο Lekas J. με αύξοντα αριθμό 336  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!