13/1/22

Δείτε τους 1015 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Σουλή Α. με αύξοντα αριθμό 949.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!