6/12/21

Δείτε τους 1636 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Γουρζή Ε. με αύξοντα αριθμό 998.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!