9/2/22

Δείτε τους 1.757 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Koutsi A. με αύξοντα αριθμό 420.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!