16/9/21

Δείτε τους 658 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε ο Μαραγκός Α. με αύξοντα αριθμό 519  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!