9/5/22

Δείτε τους 997 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε η Καλύβα Ν. με αύξοντα αριθμό 737.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!