26/5/22

Δείτε τους 460 συμμετέχοντες του διαγωνισμού 
(κατά αλφαβητική σειρά) σε αρχείο pdf
 
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του διαγωνισμού! 
Από την κλήρωση αναδείχθηκε ο Panagou Z. με αύξοντα αριθμό 136.  Ευχόμαστε συγχαρητήρια και καλή παρακολούθηση!